Stiftelsen

Stiftelsen Sandefjord Kurbad er den formelle eier av Kurbadet.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad ble opprettet av Sandefjord kommune i 1987, med det formål å restaurere og vedlikeholde Kurbadet for kulturaktiviteter til glede for hele Sandefjords befolkning.

Stiftelsens arbeidsoppgaver er økonomisk drift, utvendig og innvendig vedlikehold, ivareta tradisjoner og historien for de neste generasjoner, samt ha fremtidsvisjoner for et mer levende Kurbad og den historiske Badeparken (inkl. Kurbad-parken) som en del av Sandefjord bys identitet.

Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre består av to representanter fra brukerne (leietagere/foreninger), en representant fra Kurbadets Venner og to representanter er politisk valgte. Stiftelsens styre velges for fire år og har offentlig regnskap og revisjon.

Styret i Stiftelsen :

  • Leder: Per Arne Dahl,  90079977, (Brukerrepresentant Sandefjord Sangforening) per.arne.dahl@ramboll.no
  • Styremedlem: Hans Jørgen Firing, Vestfold Operakor, 90180721, h.j.firing@online.no
  • Styremedlem: Solveig S. Øien, 91532236, (Brukerrepresentant Bel Canto) ssim-oie@online.no
  • Styremedlem: Stein Gaare, 91544281, (Politisk valgt, høyre) stein.gaare@gmail.com
  • Styremedlem: Fritz Henrik Frøhlich (Politisk valgt, venstre)

Vara:

  • Peter Nordgreen, brukerrepresentant Sandarringen
  • Unn Holvik Stenersen, Galleri Brown
  • Åge Bøen, Sandefjord Sangforening

Oppdatert 31.03.2022

Andre
Kontor: Anett Kristiansen, 413 30 048 (telefonsvarer utenom kontortid)

Vaktmester: Olav Rørstad, 99268694

Historikk: Svein Ingebretsen, 90820301, svein@ingebretsen.biz

Bilde 2 IMG_9918-kopi

Foto: Svein Ingebretsen

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: