Årsrapport 2019

Kurbadets Venner er paraplyforeningen for Kurbadets faste foreninger, og fungerer som Stiftelsen Sandefjord Kurbads ”foreldreforening”. Kurbadets Venner står for den direkte kontakten med husets foreninger. Kurbadets Venner arrangerer dugnader, sosiale arrangement og gjør mindre investeringer på Kurbadet.

STYRET I KURBADETS VENNER I 2019:

Svein Ingebretsen, leder, han har vært trofast Kurbadvenn siden starten, og styrets historiker. Svein har vært Kurbadets Venners representant i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Grete Berge, Sandefjord Trekkspillorkester, nestleder.

Jan Erik Lohne, Sandefjord Storband. Han har vært Sveins vara i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Tron Andreassen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Kirsti Opstad, Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb, har sammen med Anne og Sissel ettersynet på kjøkkenet. Kirsti har også laget Kurbadets nye hjemmeside.

Varamedlemmer har vært:

Anne Sandberg, Bel Canto, er med i kjøkkengruppa.

Terje Granerød, Sandefjords Sangforening. Han døde overraskende april 2019.

Sissel Sunde, Kurbadvenn og er med i kjøkkengruppa.

Regnskapskontrollør var Ove Holter Jørgensen fra Sandefjords Sangforening.

Årets valgkomité: Bitten Rønning, Karstein Jensen og Anett Kristiansen.

Kurbadets Venner har hatt følgende møter/arrangementer i 2019:

Årsmøtet for Kurbadets Venner ble avviklet 27. mars. Det var 9 representanter fra 6 brukerforeninger til stede. Det er ønskelig at flere foreninger stiller på årsmøtet.

Den årlige vaskedugnaden var i mai. Alle foreningene gjorde som vanlig en god jobb.  

Kurbadets Venners faste 17. mai arrangement ble det i år ikke noe av, da dette var midt i omgjøringen av Thors Dahls gate og Kurbadparken. Det var allikevel åpen kafe på Kurbadet, da Kurbadhagen holdt åpent.  

Sommeren 2019 tilbød vi gratis guiding på Kurbadet 8 tirsdager fra juni til august. Svein Ingebretsen, Bitten Rønning, Grete Berge og Gunlaug Riis Aakerholt var omvisere kledd i tidsriktig antrekk. Om ikke antallet som kommer er så stort, et de som kommer meget interessert.

23.oktober hadde vi Brann- og sikkerhetsgjennomgang med påfølgende brukermøte. Her er det viktig med deltakelse fra alle foreninger/leietakere.

Årets Julemarked, 7. og 8. desember, var vellykket. Omkring 30 utstillere tilbød et variert utvalg egenproduserte artikler som smykker, tekstiler, strikkevarer, malerier, treartikler, julegodt, Kurbadartikler og mye mer. Kurbadets Venner hadde i år eget kunstlotteri med utlodning av kunst fra kunstnere tilknyttet Kurbadet. Kafeen i Salonen holdt åpent begge dager. Årets juletre ble gitt og satt opp av Kjell Arne Bøe sammen med Svein og vaktmester.

I tillegg til nevnte arrangementer bidrar ofte Dr. Thaulow/Svein Ingebretsen med underholdning/foredrag om Kurbadets historie og personer knyttet til Sandefjord Bad, for foreninger og private, både i og utenfor Kurbadet. Spesielt kan nevnes at Svein i mars holdt foredrag om Kurbadet på Nasjonalbiblioteket i Oslo. I oktober hadde vi besøk av den opprinnelige Dr. Thaulows tippoldebarn, Kari Thaulow Bremnes, som la en blomst på sin tipp tipp oldemors grav ved Sandar kirke. Det dukker stadig opp ny historisk kunnskap. Som eksempel vet vi nå at det var Dr. Thaulows nevø, Georg Thaulow, som bygde Uranienborg (Margot og Harald Abrahamsen).

Kurbadets Venner har hatt 7 styremøter i 2019.

Kurbadet er stort sett leiet ut hver helg gjennom hele året. En av de viktigste oppgavene for Kurbadets Venner er å holde kjøkkenet i orden. Før og etter hver leietager må kjøkkenet sjekkes. To ganger i året har vi også full nedvasking av kjøkkenet og kjøper inn nytt dekketøy når det trengs. Anne, Kirsti og Sissel har hatt ettersynet i 2019. 

I forbindelse med omleggingen av Thor Dahls gate fikk vi i april innkjørsel fra Museumsgaten, i første omgang som en provisorisk vei.

Vårens eventyr var omgjøring av Kurbadparken. Stiftelsen Sandefjord Kurbad og Kurbadets Venner har i flere år hatt ønske om å gjøre om Kurbadets park til en park anno 1899. Dette passet godt sammen med omgjøring av Thor Dahls gate og med god støtte fra Mattisberget AS, Anders Jahres Humanitære Stiftelsen, DnB Stiftelsen og Bess Jahres Stiftelse lot det seg gjøre. Prosjektet ble ledet av Svein Ingebretsen. Det var et flott team som arbeidet knirkefritt sammen. Selve oppdraget ble ledet av  Tore Aakerholt fra Steen & Lund AS med godt samarbeid med parketatens læregutt Markus, vår elektriker Marthe, fra Ditmar Enge AS, for ikke å snakke om vår gode hjelper Frode Abrahamsen og hans gravemaskin. Kurbadparken danner nå en flott ramme rundt Kurbadet og kommer godt frem mot den moderne paradegaten.

I forbindelse med åpningen av Thor Dahls gate og Kurbadparken 23.juni arrangerte Kurbadets Venner åpent hus. De mange besøkende var veldig begeistret for det vi nå har oppnådd.

Kurbadets Venner har lagt ned mange dugnadstimer i 2019. Før åpningen av Thor Dahls gate var det viktig å forskjønne vestveggen. Alle vinduer mot vest ble kittet og malt på dugnad. Vi fikk god hjelp fra arbeidsgruppen fra NAV/Kystarena til vask av huset. Vaktmester ledet an arbeidene. Etter takomleggingen av hovedhusets østre fløy ble taket på loft øst malt.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad har som Kurbadets eier av Kurbadet de siste årene fått utført flere store og nødvendige vedlikeholdsoppgaver. I tillegg bidrar Kurbadets Venner med viktige mindre investeringer som kommer alle brukerne til gode. I 2019 har Kurbadets Venner skaffet oss fri WIFI på hele Kurbadet og to spott-lamper er montert i Sal Vest.

Kurbadets Venner er engasjert sammen med andre historiske foreninger både når det gjelder den nye kommuneplanen og Carlsenkvartalet.

For ytterligere å skape liv rundt grafikkverkstedet har Kurbadets Venner kjøpt en brukt litopresse fra kunstneren Kjell Thorjussen. Pressa blir montert i 2020.

Vår kjære vaktmester Olav Rørstad fylte 90 år i april.

Kurbadets Venner takker alle som har stilt opp til dugnad. Uten deres hjelp hadde ikke Kurbadet vært det levende huset det nå er.

Sandefjord, 17.mars 2020  

Styret                         

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: