Årsrapport 2022

Kurbadets Venner er paraplyforeningen for Kurbadets faste foreninger, og støtteforeningen til Stiftelsen Kurbadet. Kurbadets Venner står for den direkte kontakten med husets foreninger. Kurbadets Venner arrangerer dugnader, sosiale arrangement og gjør mindre investeringer på Kurbadet.

STYRET I KURBADETS VENNER I 2022:
Hans Jørgen Firing, leder, Vestfold Operakor. Hans Jørgen er Kurbadets Venners representant i Stiftelsen Kurbadets styre.

Grete Berge, Sandefjord Trekkspillorkester, nestleder.

Tron Andreassen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Åge Bøen, Sandefjords Sangforening. Åge er Hans Jørgens vararepresentant i
Stiftelsen Kurbadets styre.

Edvard Gran, Breili AS (Kurbadhagen)

VARAMEDLEMMER har vært:
Anne Sandberg, Bel Canto. Hun tar seg av ettersynet av kjøkkenet.

Ole Albrektsen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Knut Terje Ellefsen, Musikkforeningen Jonas.

Regnskapskontrollør var Ove Holter Jørgensen fra Sandefjords Sangforening.

Årets valgkomité: Jan Erik Lohne, Karstein Jensen og Anett Kristiansen.

Årsmøtet ble holdt16.mars med 10 representanter fra 6 leietakere tilstede. Etter årsmøte holdt Svein Ingebretsen sitt sitt biledforedrag «Kurbadet – bevaring og istandsettelse – et 40-års minne».

Endelig fikk vi gjenomført innvendig vask av Kurbadet. Alle foreningene bidrar med nedvask av sitt tildelte område.

Kurbadets Venner bidro med dugnadsinnsats i forbindelse med legging av nytt gulv på kjøkkenet sommeren 2022.

23.november ble det holdt Brann og sikkerhetsgjennomgang. Det var svært få foreninger representert.

Årets Julemarked ble arrangert helgen 26. og 27.november. Omkring 30 utstillere var med å skape hyggelig førjulsstemning. Årets juletre ble gitt av Kjell Arne Bøe fra Sangforeningen.

Kurbadets Venner har hatt 7 ordinære styremøter i 2022.

Hver tirsdag fra juni til august kunne publikum få gratis omvisning på Kurbadet.
Svein Ingebretsen har hovedansvaret for denne aktiviteten, og hadde i år de fleste omvisningene selv. Det var stor interesse for omvisningene.

I tillegg til disse omvisningene har Svein Ingebretsen hatt flere presentasjoner og foredrag om dr. H.A. Thaulow og Kurbadet. Vi kan nevne presentasjon av Kulturminne «Heinrich Arnold Thaulow – balneologiens far i Norge» på Øvre Myra, foredrag på Fortidsminneforeningen Sandefjord lokallags årsmøte, foredrag for Haukerød Sanitetsforening. Dessuten har han ledet flere kulturhistorisk vandringer og også noen private omvisninger på Kurbadet for foreninger og privatpersoner. Spesielt kan vi nevne at 23.juni ble Heinrich Arnold Thaulow utnevnt som Gründer ved et arrangement fra Paviljongen i Kurbadparken. Det ble også nedlagt en bronsestjerne ved Gründeriet i Dronningensgate sammen med andre kjente gründere.


Det kan også nevnes at Svein Ingebretsen har sammen med Harry Rove laget tekster til skilting i Preståsen for Sandefjord Nærmiljøutvalg. Preståsen var som kjent et populært utfluktsmål for Kurbadets badegjester.

Sandefjord, 14.mars 2023
Styret

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: