Årsrapport 2021

Kurbadets Venner er paraplyforeningen for Kurbadets faste foreninger, og fungerer som Stiftelsen Sandefjord Kurbads ”foreldreforening”. Kurbadets Venner står for den direkte kontakten med husets foreninger. Kurbadets Venner arrangerer dugnader, sosiale arrangement og gjør mindre investeringer på Kurbadet.

STYRET I KURBADETS VENNER I 2021:

Svein Ingebretsen, leder, han har vært trofast Kurbadvenn siden starten, og styrets historiker. Svein har vært Kurbadets Venners representant i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Grete Berge, Sandefjord Trekkspillorkester, nestleder.

Hans Jørgen Firing, Vestfold Operakor. Han har vært Sveins vara i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Tron Andreassen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Kirsti Opstad, Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb, har sammen med Anne ettersynet på kjøkkenet. Kirsti er også den som oppdaterer Kurbadets hjemmeside.

Varamedlemmer har vært:

Anne Sandberg, Bel Canto, er med i kjøkkengruppa.

Ole Albrektsen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Regnskapskontrollør var Ove Holter Jørgensen fra Sandefjords Sangforening.

Årets valgkomité: Jan Erik Lohne, Karstein Jensen og Anett Kristiansen.

Året 2021 ble også preget av pandemien med minimalt med aktivitet. Mye har derfor blitt avlyst eller utsatt. Den årlige vaskedugnaden og 17.mai arrangementet kunne ikke gjennomføres.  Brann- og sikkerhetsgjennomgang var planlagt i november men ble utsatt til 2022.

Etter flere utsettelser ble årmøtet gjennomført 8.september. Det var 18 representanter fra 10 brukerforeninger til stede. Etter årsmøte holdt Svein Ingebretsen sitt foredrag om «Bybranner og arkitektur i Sandefjord».

I oktober fikk vi et komplett stuemøblement i gave fra Berit og Sverre Hynne. Et tidsriktig møbel som passet perfekt inn i Thaulowsalongen i 2.etg. Møblementet har tilhørt fabrikkeier Sørensen, som eide Maskinfabriken Nordmanden hvor den store bybrannen startet natten til 16.mars 1900.

Årets Julemarked ble arrangert helgen 27. og 28.november. Med 20 utstillere var det god plass i salene og godt med besøkende.  Årets juletre ble gitt av Kjell Arne Bøe fra Sangforeningen.

Kurbadets Venner har hatt 4 ordinære styremøter i 2021.

10 tirsdager fra juni til august kunne publikum få gratis omvisning på Kurbadet. Svein Ingebretsen har hovedansvaret for denne aktiviteten, og hadde i år de fleste omvisningene selv. Det var i år stor interesse for omvisningene.

I tillegg til disse omvisningene hadde Svein foredrag for Kreftforeningen 12.mai og omvisning med en legegruppe 4.juni. Dessuten foredrag på Øvre Myra om H.A. Thaulow basert på utgivelsen av Kulturminner.

20. og 21.november arrangerte Galleri Brown Kunstdager, hvor dr. Thaulow foretok åpningen.

Våren 2021 utgaven av Sandars Historielags Kulturminner, handlet om Heinrich Arnold Thaulow, balneologiens far i Norge og «vår» dr. Thaulow. Skrevet av Svein Ingebretsen. Dette og annet historisk lesestoff finner dere i hylla i korridor vest. Kurbadets Venner har også kjøpt inn flere av Fortidsminneforeningens bok «Byvandring i Sandefjord». Interessant byhistorie med forslag til byvandringer. Denne og andre bøker tilknyttet Kurbadets historie får dere kjøpt på Kurbadets kontor.

Svein har også bidratt med bilder og stoff til bok om H.A. Thaulow under utarbeidelse av prof. emeritus Ole Berg og arkiteksstudent Lina Lukashaugen har fått informasjon om Kurbadet, bl.a. lånt tegningene fra restaureringen 1981-1987.

Kurbadets Venner/Stiftelsen Sandefjord Kurbad v/ Svein Ingebretsen har vært representert i Sjøfrontgruppa bl.a. vedr. Carlsenkvartalet.

Sandefjord, 16.mars 2022  

Styret                         

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: