Årsrapport 2020

Kurbadets Venner er paraplyforeningen for Kurbadets faste foreninger, og fungerer som Stiftelsen Sandefjord Kurbads ”foreldreforening”. Kurbadets Venner står for den direkte kontakten med husets foreninger. Kurbadets Venner arrangerer dugnader, sosiale arrangement og gjør mindre investeringer på Kurbadet.

STYRET I KURBADETS VENNER I 2020:

Svein Ingebretsen, leder, han har vært trofast Kurbadvenn siden starten, og styrets historiker. Svein har vært Kurbadets Venners representant i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Grete Berge, Sandefjord Trekkspillorkester, nestleder.

Jan Erik Lohne, Sandefjord Storband. Han har vært Sveins vara i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Tron Andreassen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Kirsti Opstad, Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb, har sammen med Anne ettersynet på kjøkkenet. Kirsti er også den som oppdaterer Kurbadets hjemmeside.

Varamedlemmer har vært:

Anne Sandberg, Bel Canto, er med i kjøkkengruppa.

Ole Albrektsen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Regnskapskontrollør var Ove Holter Jørgensen fra Sandefjords Sangforening.

Årets valgkomité: Bitten Rønning, Karstein Jensen og Anett Kristiansen.

På grunn av pandemien ble året 2020 annerledesåret hvor vi ikke har kunnet drive med så mye aktivitet.

Årsmøtet for Kurbadets Venner ble utsatt fra 9.mars til 10.juni. Det var 15 representanter fra 10 brukerforeninger til stede.

Den årlige vaskedugnaden ble ikke gjennomført grunnet smittefaren. I første omgang utsatt til høsten, men heller ikke da kunne vi gjennomføre dugnaden.   

Kurbadets Venners faste 17. mai arrangement ble avlyst.  

Det som heldigvis lot seg gjennomføre var sommerens omvisninger på Kurbadet. 9 tirsdager fra juni til august kunne publikum få gratis omvisning på Kurbadet. Svein Ingebretsen har hovedansvaret for denne aktiviteten, og hadde i år de fleste omvisningene selv. Det var i år stor interesse for omvisningene.

I tillegg til disse omvisningene hadde Svein en egen omvisning med PP-tjenesten 19.august.

20.oktober hadde vi Brann- og sikkerhetsgjennomgang med påfølgende brukermøte. Denne gang med godt oppmøte fra foreningene.

Årets Julemarked, var planlagt helgen 28. og 29.november, men måtte dessverre avlyses.

Årets juletre ble gitt av Kjell Arne Bøe fra Sangforeningen. Kjell Arne, Svein, Jan Erik og vaktmester Olav satte opp treet.

Kurbadets Venner har hatt 4 styremøter i 2020.

Svein Ingebretsen har gjennom mange år samlet mye informasjon om Dr. Thaulow og hans slekt. Sandar Historielags «Kulturminner» våren 2020, var skrevet av Svein og handlet om «vår» dr. Thaulows bror, tollkasserer Johan Fredrik Thaulow, som også var en betydelig personlighet i Sandefjord på 1800-tallet. Svein har i 2020 skrevet og forberedt våren 2021 utgaven av «Kulturminner», denne gangen om Heinrich Arnold Thaulow, balneologiens far i Norge og «vår» dr. Thaulow. Masse spennende historisk lesestoff som dere finner i hylla i korridor vest.

Fortidsminneforeningens medlemsblad «Fortidsvern» hadde i nr.3 i 2020 en 6 siders artikkel om Kurbadet, forfattet av Svein Ingebretsen. Interesserte kan få en kopi av artikkelen ved henvendelse Kurbadets kontor.

Kurbadets Venner har kjøpt inn flere av Fortidsminneforeningens bok «Byvandring i Sandefjord». Interessant byhistorie med forslag til byvandringer. Vi har også kjøpt inn boken med «Konsul Fredrik Høsts tegninger fra Sandefjord i 1840-50 årene» og boken om Sandefjordskunstmaleren Wilhelm Wetlesen. Alle bøkene kan kjøpes på vårt kontor.

Nettavisen «forskning.no» har hatt en sak med historiske blikk medisinsk bruk av sjøbad, hvor Kristine Lillestøl ved UiO fortalet om Sandefjord Bad.

I 2020 har ikke vært året for de store dugnadene, men arbeidsgruppen fra NAV/Kystarena har i samarbeid med vår vaktmester fått malt sørveggen og vestveggen av Kurbadet. De rakk også å starte på inngangspartiet, men måtte nok en gang stenge ned arbeidene i høst. De har lovet å komme tilbake for å male ferdig Kurbadet utvendig så snart smittevernreglene tillater det. I tillegg er Svovelbrønnpaviljongen nesten ferdigmalt på dugnad.

For ytterligere å skape liv rundt grafikkverkstedet har Kurbadets Venner kjøpt en brukt litopresse fra kunstneren Kjell Thorjussen. Denne pressen er nå montert med tilhørende vask. Flere kunstnere er nå brukere av grafikkverkstedet. Dette administreres av Galleri Brown.

Kurbadets Venner legger 2020 bak seg. Vi ser frem til et mer aktivt år i 2021. Vi ønsker samtidig å takke alle foreningene for smidige løsninger inne og ute for å få gjennomført noe foreningsaktivitet i denne annerledestiden.

Sandefjord, 13.april 2021  

Styret                         

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: