Årsrapport 2021

Stiftelsen Sandefjord Kurbad er den formelle eieren av Kurbadet. Stiftelsen tar seg av den ordinære driften, utleie og vedlikehold av Kurbadet. Kurbadets mange brukere er representert i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre gjennom 2 representanter fra Kurbadets brukerforeninger og 1 representant fra Kurbadets Venners styre. I tillegg er 2 representanter politisk oppnevnt.

STYRET I STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD HAR I 2021 BESTÅTT AV:

Per Arne Dahl (leder/bruker/Sandefjords Sangforening)

Svein Ingebretsen (nestleder/Kurbad Venner og historieansvarlig)

Solveig Simonsen Øien (bruker/Bel Canto)

Stein Gaare (politisk valgt)

Fritz Henrik Frølich (politisk valgt)

Styret har hatt 4 ordinære styremøter i 2021.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad har to deltidsansatte. Vaktmester, Olav Rørstad, tar seg av ettersynet av Kurbadet og bistår leietakerne dersom det oppstår problemer av driftsmessig art. Han tar seg også av det daglige renholdet på Kurbadet, og er alltid dugnadsvillig. Kurbadets kontor er betjent av Anett Kristiansen to dager i uken. Hun administrerer og organiserer utleie, fører regnskaper og tar seg av den daglige driften av Kurbadet i samarbeid med styret i Stiftelsen.

Tron Andreassen (Sjømannsforeningen) er brannvernleder. Kurbadets Venner ved Anne Sandberg (BelCanto) og Kirsti Opstad (Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb) ser etter at kjøkkenet til enhver tid er i orden.

Kurbadets Venners leder, Svein Ingebretsen, treffes ofte på Kurbadet. Han har et lite kontor i kontorfløyen og er alt fra dugnadsansvarlig til historiker og prosjektleder, og er bl.a. den som utformer søknader om midler til Kurbadet.

Det viktigste formålet til Stiftelsen Sandefjord Kurbad er vern, drift og vedlikehold av Kurbadet. Som eier av et stort trehuskompleks har Stiftelsen Sandefjord Kurbad en stor oppgave med kontinuerlig vedlikehold

På grunn av lav aktivitet grunnet pandemien har det ikke blitt gjennomført noen store prosjekter på Kurbadet i 2021. Kun nødvendig vedlikehold og mindre reparasjoner.

I 2020 søkte Stiftelsen Kurbadet Stiftelsen Hauanskogen om midler til å montere trappeheis til Loft Øst. Dette ble innvilget og i mars 2021 var trappeheisen på plass.  

Kurbadet har årlig gjennomgang av elektrisk anlegg, sprinklersystem, nødlys og brann- og tyverivarsling.

Kurbadets Venner/Stiftelsen Sandefjord Kurbad v/ Svein Ingebretsen har vært representert i Sjøfrontgruppa bl.a. vedr. Carlsenkvartalet.

KURBADET HUSER FASTE LEIETAKERE, MED UNDERGRUPPER/LEIETAKERE.  FORENINGENE BENYTTER HUSET TIL ØVELSER, SEMINARER, KONSERTER OG UFORMELLE SELSKAP MED MER:

Pandemien gjorde også 2021 til et vanskelig år. Foreningene har fulgt gjeldende smittvernsregler og hatt øvelser i perioder det lot seg gjøre.

FØLGENDE FORENINGER HOLDER TIL PÅ KURBADET:

SANDARRINGEN øver i tradisjonell folkedans og stildans i Sal Øst hver mandag. En mindre gruppe dansere har benyttet Loft Øst noen tirsdager.

SANDEFJORD STORBAND har eget rom på Loft Vest.

SANDEFJORD INTERNASJONALE FOLKEDANSKLUBB øver og holder kurs i Sal Øst hver torsdag.

SANDEFJORD DAMEKOR øvde hver torsdag på Sangerloftet, men har nå flyttet ut av Kurbadet.

SANDEFJORDS SANGFORENING er byens eldste kulturforening. De holder til i Sal Øst hver onsdag.

SANDEFJORD TREKKSPILLORKESTER har eget lokale på Loft Vest.

BEL CANTO har sine øvelser hver tirsdag i Sal Øst.

SANDEFJORD SWINGKLUBB har fast kursaktivitet i Sal Vest hver mandag.

MAVEDANSUNDERVISNINGEN ved Eva Loune holder til i Sal Vest tirsdager og torsdager. 

GRETHE VERDE har noen timer sykegymnastikk hver uke på Loft Øst.

SANDEFJORD OG OMEGN SJØMANNSFORENING har eget lokale på Loft Øst. Foreningen er en sosial samlingsplass for sjøfolk.

KURBADHAGEN – BREILI AS er leietaker i Østfløyen. Om sommeren har de uteservering utenfor Østfløyen og ute ved Thor Dahls gate. Inne arrangeres konserter og andre kulturarrangementer. Heller ikke denne sommeren kunne store konserter arrangeres, men det ble holdt flere mindre konserter fra paviljongen. Et hyggelig konsept som har falt i smak hos publikum.

MUSIKKFORUM JONAS har eget øvelseslokale i korridor øst, og har et aktivt samarbeid med BLUE NOTE.

GALLERI BROWN drives av Rita Lysebo Egren, keramikk og Unn Stenersen, maleri. Galleri Brown leier også Grafikkrommet der det er flere kunstnere som arbeider og holder kurs. Galleri Brown arrangerte kunstmesse helgen 19.-21.november.

STOW – Sandefjord taste of Whisky holder til på Loft Øst en fredag i måneden.

VESTFOLD OPERAKOR har sine øvelser onsdager i Sal Vest.

Koret HELSE-I-HVER-TONE hadde noen øvelser i Sal Vest, men er dessverre nå lagt ned.

Strenge smittevernregler gjorde at omtrent 90 ulike arrangementer ble avlyst i 2021. Det var kun omkring 25 arrangementer som ble gjennomført i 2021.

Sandefjord 16.mars 2022

Anett Kristiansen                                                      Per Arne Dahl

Sekretær                                                                    Styreleder

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: