Kurbadet i Sandefjord

Velkommen til Kurbadet

På disse sidene vil du finne informasjon knyttet til Kurbadet, samt lenker, kontakter og informasjon vedrørende utleie.

Kurbadet i Sandefjord er et levende, brukerstyrt kulturhus med leietakere fra det frivillige kulturlivet og andre aktører innen korsang, ulike musikkformer, dans, billedkunst o.l. I tillegg finnes det et galleri, en musikkscene og en kulturbar, samt et klubblokale.

Sandefjord Bad ble etablert som kurbad i 1837 og var i drift til 1939. Dagens bygninger er fra 1899, rehabilitert i 1981-1987 og bevart som kulturhus og nasjonalt kulturminne. Kurbadet er en av Nordens største trebygninger.

Arrangementer
Faste arrangementer i Kurbadets regi er Julemarked og kafé 17. mai. Disse blir annonsert på Kurbadets Venners facebookside. Arrangementer i regi av andre leietakere på Kurbadet vil presenteres på deres respektive hjemme- eller facebooksider.

Nyheter
Løpende nyheter presenteres på Kurbadets Venners facebookside.

kurbadetny

Foto: Svein Ingebretsen

Blogg på WordPress.com.

opp ↑