Årsrapport 2022


Stiftelsen Kurbadet er den formelle eieren av Kurbadet. Stiftelsen tar seg av den ordinære driften, utleie og vedlikehold av Kurbadet. Kurbadets mange brukere er representert i Stiftelsen Kurbadets styre gjennom 2 representanter fra Kurbadets brukerforeninger og 1 representant fra Kurbadets Venners styre. I tillegg er 2 representanter politisk oppnevnt.

STYRET I STIFTELSEN KURBADET HAR I 2022 BESTÅTT AV:
Per Arne Dahl (leder/bruker/Sandefjords Sangforening)
Hans Jørgen Firing (Kurbadets Venner/Vestfold operakor)
Solveig Simonsen Øien (bruker/Bel Canto)
Stein Gaare (politisk valgt)
Fritz Henrik Frølich (politisk valgt)

Styret har hatt 9 ordinære styremøter i 2022.

I Stiftelsens styre har det i alle år sittet 2 politikere oppnevnt av Sandefjord Kommune. Dessverre viser det seg at vi p.g.a. denne forbindelsen ikke kan søke om momskompensasjon, noe som kan gi Stiftelsen noen midler tilbake hvert år. Av den grunn besluttet styret i Stiftelsen å søke formannskapet om å gjøre endringer i vedtektene slik at vi ikke har denne direkte tilknytningen til kommunen, noe som ble innvilget 16.august. Stiftelsen Kurbadet og Kurbadets Venner har vist at et brukerstyrt Kurbad fungerer utmerket uten at vi bør «passes på». Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Sandefjord kommune som selvfølgelig vil fortsette uten at politikere er representert i vårt styre.

Når det velges nytt styre for 2023 vil styret se slik ut:
3 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av foreninger som bruker Kurbadet
2 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av foreningen Kurbadets Venner.

Stiftelsen Kurbadet har to deltidsansatte. Vaktmester, Olav Rørstad, tar seg av ettersynet av Kurbadet og bistår leietakerne dersom det oppstår problemer av driftsmessig art. Han tar seg også av det daglige renholdet på Kurbadet, og er alltid dugnadsvillig. Kurbadets kontor er betjent av Anett Kristiansen to dager i uken. Hun administrerer og organiserer utleie av Kurbadet og Øvre Myra, fører regnskaper, utarbei der søknader, bistår håndverkere, utarbeider branndokumenter, er sekretær for både Stiftelsen og Kurbadets Venner og tar seg av den daglige driften av Kurbadet i samarbeid med styret i Stiftelsen.

Tron Andreassen (Sjømannsforeningen) er brannvernleder. Kurbadets Venner ved Anne Sandberg (Bel Canto) ser etter at kjøkkenet til enhver tid er i orden.

Det viktigste formålet til Stiftelsen Sandefjord Kurbad er vern, drift og vedlikehold av Kurbadet. Som eier av et stort trehuskompleks har Stiftelsen Sandefjord Kurbad en stor oppgave med kontinuerlig vedlikehold.

Sommeren 2022 fikk vi endelig oppgradert kjøkkenet med nytt gulv og nye skaper.Kurbadets Venner bidro med innkjøp av inventar og dugnad.

Stiftelsen har gitt leietaker Kurbadhagen anledning til å montere lyslenker i parken etter avtalt utforming godkjent av kommunen.

I april 2022 fikk vi den gledelige beskjeden at Thorbjørn Hansens Stiftelse tildeltelte Stiftelsen Kurbadet 1.000.000 kr. til nødvendige investeringer på Kurbadet.

  • Høyest prioritet på denne listen er å få sprinklet Kurbadets østfløy og samtidig få utbedret feil og mangler ved hovedhusets sprinkleranlegg. Dette prosjektet er igangsatt, og vi håper at det meste er på plass i løpet av våren 2023.
  • Det neste på lista var universell adkomst til Kurbadhagen og Kurbadets hovedhus. Universell adkomst til Kurbadhagen er på plass, og så snart vi er ferdig med tilbygget på Galleri Brown skal det legges inn til hovedhuset.
  • Den ene av husets 2 hovedinngangsdører er skiftet ut.
  • Stiftelsen er også i gang med å skifte ut panelovner.
  • Prosjektet med å få laget en bod for søppelcontainere er igangsatt.
  • Stiftelsen har også deltatt i et ønsket prosjekt om Hesteskokastebane i Kurbadparken. Her har Sandefjord Kommune og Sandefjord Hesteskokasteforening stått for utførelsen.

Stiftelsen leier ut Kurbadets anneks mot Thor Dahls gate til Galleri Brown, som drives av kunstnerne Unn Stenersen og Rita Lysebo Egren. Ved planleggingen av Thor Dahls gate som byens promenadegate var det ønske om at det skulle bli flere aktiviteter i gaten. Dette passet fint sammen med Rita Lysebo Egrens ønske om å flytte keramikkverkstedet sitt til Kurbadet. Innen sommeren kan turister og andre interesserte som går i byens promenadegate titte inn og se en keramiker i arbeid.


Året 2022 har Svein Ingebretsen som prosjektleder for Stiftelsen utarbeidet forslag til utseende, skrevet søknader, hatt befaringer og møter med bl.a. byggmester og Kulturutvalg, samt bidratt i den omstendelige prosessen for endelig å få byggetillatelse i november 2022.

Kurbadet har årlig gjennomgang av elektrisk anlegg, sprinklersystem, nødlys og brann- og tyverivarsling. Brannsikring er noe Stiftelsen arbeider mye med, og i tillegg til sprinkleranlegget må Stiftelsen også oppgradere nødlysanlegget og investere i ledelys.

KURBADET HUSER FASTE LEIETAKERE, MED UNDERGRUPPER/LEIETAKERE.
FORENINGENE BENYTTER HUSET TIL
ØVELSER, SEMINARER, KONSERTER OG UFORMELLE SELSKAP MED MER:

FØLGENDE FORENINGER HOLDER TIL PÅ KURBADET:

SANDARRINGEN øver i tradisjonell folkedans og stildans i Sal Øst hver mandag. En mindre gruppe dansere har også benyttet Loft Øst.

SANDEFJORD STORBAND har eget rom på Loft Vest.

SANDEFJORD INTERNASJONALE FOLKEDANSKLUBB øver og holder kurs i Sal Øst hver torsdag. 1.april hadde de et selskap på Kurbadet.Sangkoret ESTER har i 2022 benyttet loft øst for sine øvelser.

SANDEFJORDS SANGFORENING er byens eldste kulturforening. De holder til i Sal Øst hver onsdag. Sammen med Vestfold Operakor arrangerte de 14.desember en felles gratiskonsert hvor overskuddet (kr.5.000) gikk til Frelsesarmeen. De leiet også salen for arrangement 16. og 23.februar.

SANDEFJORD TREKKSPILLORKESTER har eget lokale på Loft Vest. Konsert i salen 27.mars.

BEL CANTO har sine øvelser hver tirsdag i Sal Øst. De har også leiet for 2 helgeseminarer i 2022

SANDEFJORD SWINGKLUBB har fast kursaktivitet i Sal Vest hver mandag.

MAVEDANSUNDERVISNINGEN ved Eva Loune holder til i Sal Vest tirsdager og torsdager.

GRETHE VERDE har noen timer sykegymnastikk hver uke på Loft Øst.

SANDEFJORD OG OMEGN SJØMANNSFORENING har eget lokale på Loft Øst. Foreningen er en sosial samlingsplass for sjøfolk. De holdt generalforsamling 25.februar på loft øst, og hadde julebord i salene 2.desember.

KURBADHAGEN – BREILI AS er leietaker i Østfløyen. Om sommeren har de uteservering utenfor Østfløyen og ute ved Thor Dahls gate. Inne arrangeres konserter og andre kulturarrangementer året igjennom. Denne sommeren kunne de igjen åpne for store konserter fra scenen i Kurbadparken. Noe som publikum satt pris på etter 2 somre med pandemi og avstandsregler.

MUSIKKFORUM JONAS har eget øvelseslokale i korridor øst, og har et aktivt samarbeid med BLUE NOTE.

GALLERI BROWN drives av Rita Lysebo Egren, keramikk og Unn Stenersen, maleri. Galleri Brown leier også Grafikkrommet der det er flere kunstnere som arbeider og holder kurs. Galleri Brown arrangerte kunstmesse helgen 18.-20.november.

STOW – Sandefjord taste of Whisky holder til på Loft Øst en fredag i måneden.

VESTFOLD OPERAKOR har sine øvelser onsdager i Sal Vest. Sangseminar på Kurbadet 11.-13.mars. Sammen med Sandefjords Sangforening arrangerte de 14.desember en felles gratiskonsert hvor overskuddet (kr.5.000) gikk til Frelsesarmeen.

SANDEFJORD OFFSHORE FORENING, en forening for personer tilknyttet arbeider i Nordsjøen, er ny leietaker på Kurbadet. De leier Loft Øst 7 ganger i året for sosiale middagsselskaper.

SANDEFJORD DAMEKOR var tidligere en av Kurbadets faste foreninger, og selv om de nå har flyttet ut vendte de «hjem» for å arrangere sitt Jentesprell 28.oktober.Utenom foreningenes aktivitet på Kurbadet har vi leiet ut til omkring 65 arrangementer i 2022.

Sandefjord 14.mars 2023

Anett Kristiansen, sekretær og Per Arne Dahl, styreleder

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: