Kilder

Her finner du kilder til informasjon om Sandefjord bad. Det er lenket til bokkataloger. Dersom dokumentet er digitalisert, er det merket.

Alle i Kulturminneserien er digitalisert.

Fotografiene i Nasjonalbiblioteket er tilgjengelig for alle, mens fotografiene i Lokalhistorsk base er klausulert.

BØKER

Ebbesen, Jørgen Tandberg: Sandefjords bad. Christiania 1855. – 140 s.
https://www.nb.no/items/a2ba423869c9e20b234c5a96129b5e7f?page=3&searchText=ebbesen,%20j%C3%B8rgen%20tandberg Digitalisert

Ebbesen, Jørgen Tandberg: The Sulphuruos bath at Sandefjord in Norway / by Dr Ebbesen and Dr Hørbye. Christiania 1862. – 49 s.
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=61220

Ebbesen, Jørgen Tandberg: Sandefjord og dens Badeanstalt i 1870, populær Veileder for Badegæster. Christiania 1870. – 56 s.
https://www.nb.no/items/c7f118cf5f8c58b9b457ff33f1831684?page=0&searchText=ebbesen,%20j%C3%B8rgen%20tandberg Digitalisert

Gade, F.G. : Heinrich Arnold Thaulow, 1808-1894 : blade af det norske badevæsens historie : et hundredaarsminde. Christiania 1908. – 43 s.

https://www.nb.no/items/5ed0d0aafea25dff5f11f276ae60d3aa?page=0&searchText=Heinrich%20Arnold%20Thaulow,%201808-1894%20 Digitalisert

Håpnes, Tove: Sandefjord kurbad : fra kurbad til kulturbad. Bø : Telemark distriktshøgskole , 1982. – 44 s. : ill. Praksisprosjekt ved Telemark distriktshøgskole våre 1982 .
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=64661

Knutsen, C.A.: Sandefjords Bad, Aachener Kur. Kristiania, 1884.- 51 s.
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1fb9390/BIBSYS_ILS71466110550002201

Knutsen, C.A.: Sandefjord Sulphur Bath. Christiania 1884. – 62 s.
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1fb9390/BIBSYS_ILS71500948340002201

Kurbadet 1837-1987: Sandefjord Bad, Kuranstalt, Svovl- og Søbad, Sandefjord i Norge / Egil Christensen … , redaktør: Gro Laheld Lundh. Sandefjord 1987. – 135 s.
https://www.nb.no/items/8dd5ccef249cc024bae858e7ba8dd604?page=0&searchText=knutsen,%20c%20a%20bad Digitalisert

Sandefjord kurbad, svovl- og søbad i Norge : FOU-arbeid /utført av: Sylvi Furu Engebretsen, Mona Pettersen, Daphne Rogstad, Roar Vigdal. Sandefjord 1982. – 81 s.
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=388463

Sandefjord Schwefel- und Seebad im südlichen Norwegen = Sandefjord Svovl- og søbad. Kristiania <19?>. – 24 s.
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=146834

Sandefjord Svovl-og Søbad. Sæson: 25. mai – 25. august. 1919. – 19 s.

https://drive.google.com/file/d/1qz1zTQ5UuHzEAvoJKDQNVPWe1e8zLhY1/view Digitalisert av Lokalhistorisk senter, Sandefjord.

Sandefjord Svovl- og søbad i Norge / Andreas Tanberg. Kristiania 1911. – 20 s. + 5.
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1fb9390/BIBSYS_ILS71648331190002201

Sandefjord Svovl- og Søbad i Norge. – Christiania 1900. – 35 s.
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=64607

Thaulow, Heinrich Arnold: Die eisenhaltig salinischen Schwefelquellen und die Seebäder bei Sandefjord. Hamburg 1855. -156 s.
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=297726

Thaulow, Heinrich Arnold: Prospekt öfver Sandefjords svafel- och havsbad i Norge. Stockholm 1885. – 15 s.
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=64605

KULTURMINNER
Utgitt av Sandar Historielag. Alle er digitalisert

Fagerli, Torkel: Et gytjebad. 10.5, våren 2011. – 4 s.
https://www.nb.no/items/a1ca055f600894b24c84d7a46151f0a9?page=0&searchText=Torkel%20Fagerli%20gytjebad

Fagerli, Torkel: To bøker om Sandefjord fra 1855. 5.7, våren 2006. – 4 s.
https://www.nb.no/items/05d13006ab27892c5ba1fd6bb832c804?page=0&searchText=To%20b%C3%B8ker%20om%20Sandefjord%20fra%201855

Fagerli, Torkel: Fotografer i Sandefjord frem til ca. 1910. 10-2, vår/høst 2007. – 30 s.
https://www.nb.no/items/2579051cdf5b25886fab8c62fe6b4913?page=0&searchText=fotografer%20i%20sandefjord

Fagerli, Torkel: Kongelig besøk ved Sandefjord Bad i 1855 – kronprinsesse Lovise. 10.5, høsten 2004. – 2. s.
https://www.nb.no/items/7c3d77d0fd68b790c7052d9b667bbd4b?page=1&searchText=Kongelig%20bes%C3%B8k%20ved%20Sandefjord%20Bad%20i%201855%20-%20Kronprinsesse%20Lovise

Ingebretsen, Svein: Jørgen Tandberg Ebbesen (1812-1887) – en av Sandefjords store personligheter. 10.5, våren 2019. – 8 s.
https://www.nb.no/items/6671f3593cd2d4aa0e288589500e03ce?page=0&searchText=ebbesen,%20j%C3%B8rgen%20tandberg

Ingebretsen, Svein: Heinrich Arnold Thaulow (1808-1894) balneologiens far i Norge. 10.5, våren 2021. – 16 s.
https://www.nb.no/items/3ac9e31b73e464691c5a1750257cfc35?page=0&searchText=ebbesen,%20j%C3%B8rgen%20tandberg

Ingebretsen, Svein: Johan Fredrik (Fritz) Thaulow (1804-1890) : en betydelig personlighet i Sandefjord på 1800-tallet. 10.5, våren 2020. – 8s.
https://www.nb.no/items/b6996f2916930cf2fc527a50ef349d9e?page=7&searchText=Johan%20Fredrik%20(Fritz)%20Thaulow%20

Lundh, Gro Laheld: Kurbadet : historien om Sandefjords bad (1837-1939). 5.7, våren 1982.- 2 s.
https://www.nb.no/items/7833eb3d1ef17be65f66b9a49f406f77?page=0&searchText=knutsen,%20c%20a%20bad

Tidsbilde fra Sandefjord bad: Skilling-Magazin : til Udbredelse af almennyttige Kundskaber. 5.7, våren 2001. – 8 s.
https://www.nb.no/items/e12e8aec62ec5d0ac2f5b98787bcd50b?page=0&searchText=tidsbilde%20fra%20sandefjords%20bad

Tollnes, Roar L.: Strømbadet. 5.7, våren 1997. – 9 s.
https://www.nb.no/items/14add73809c8d148099e5e6754a2d750?page=0&searchText=str%C3%B8mbadet

FOTOGRAFIER

Sandefjord Lokalhistoriske senter, bildebase:

https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/websok-bilde?mode=vt&eccl=(sandefjord+bad)&st=p&sortering=tnr

Fra Nasjonalbibliotekets digitale samling

https://www.nb.no/search?q=sandefjords%20bad&mediatype=bilder

Wilse, Anders Beer. 01.07.1903. Tilgang for alle, Nasjonalbiblioteket

FOREDRAG

Ingebretsen, Svein: En eventyrlig kulturhistorie, et foredrag om Sandefjord bad, 2022. 58 minutter.

https://drive.google.com/file/d/1UgSoevjAW-t4MjG5YNMbcDiABSHcftQh/view

Oppdatert 25.06.2022

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: