Årsrapport 2020

Stiftelsen Sandefjord Kurbad er den formelle eieren av Kurbadet. Stiftelsen tar seg av den ordinære driften, utleie og vedlikehold av Kurbadet. Kurbadets mange brukere er representert i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre gjennom 2 representanter fra Kurbadets brukerforeninger og 1 representant fra Kurbadets Venners styre. I tillegg er 2 representanter politisk oppnevnt.

STYRET I STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD HAR I 2020 BESTÅTT AV:

Per Arne Dahl (leder/bruker/Sandefjords Sangforening)

Svein Ingebretsen (nestleder/Kurbad Venner og historieansvarlig)

Solveig Simonsen Øien (bruker/Bel Canto)

Stein Gaare (politisk valgt)

Fritz Henrik Frølich (politisk valgt)

Styret har hatt 8 ordinære styremøter i 2020.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad har to deltidsansatte. Vaktmester, Olav Rørstad, tar seg av ettersynet av Kurbadet og bistår leietakerne dersom det oppstår problemer av driftsmessig art. Han tar seg også av det daglige renholdet på Kurbadet, og er alltid dugnadsvillig. Kurbadets kontor er betjent av Anett Kristiansen to dager i uken. Hun administrerer og organiserer utleie, fører regnskaper og tar seg av den daglige driften av Kurbadet i samarbeid med styret i Stiftelsen.

Tron Andreassen (Sjømannsforeningen) er brannvernleder. Kurbadets Venner ved Anne Sandberg (BelCanto) og Kirsti Opstad (Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb) ser etter at kjøkkenet til enhver tid er i orden.

Kurbadets Venners leder, Svein Ingebretsen, treffes ofte på Kurbadet. Han har et lite kontor i kontorfløyen og er alt fra dugnadsansvarlig til historiker og prosjektleder, og er bl.a. den som utformer søknader om midler til Kurbadet.

Det viktigste formålet til Stiftelsen Sandefjord Kurbad er vern, drift og vedlikehold av Kurbadet. Som eier av et stort trehuskompleks har Stiftelsen Sandefjord Kurbad en stor oppgave med kontinuerlig vedlikehold

2020 ble annerledesåret. Dette medførte at det ikke har blitt gjennomført noen store prosjekter på Kurbadet i 2020. Kun nødvendig vedlikehold og mindre reparasjoner. Det gamle sikringsskapet i kontorfløyen ble skiftet ut.  

Kurbadet har årlig gjennomgang av elektrisk anlegg, sprinklersystem, nødlys og brann- og tyverivarsling. Hver høst har Kurbadets brannvernleder gjennomgang av husets sikkerhetsrutiner med leietakernes brannansvarlige.

KURBADET HUSER FASTE LEIETAKERE, MED UNDERGRUPPER/LEIETAKERE.  FORENINGENE BENYTTER HUSET TIL ØVELSER, SEMINARER, KONSERTER OG UFORMELLE SELSKAP MED MER:

Pandemien gjorde at vi i mars måtte forholde oss til strenge smittevernregler, noe som medførte at det ble vanskelig å gjennomføre normale øvelser for foreningene. Heldigvis ble foreningene flinke til å måle meter´n, øve i mindre grupper og til og med danse med meterlange stokker mellom seg. Alt for å opprettholde noe aktivitet. Dessverre ble det sent på  høsten full stans for all aktivitet.

FØLGENDE FORENINGER HOLDER TIL PÅ KURBADET:

SANDARRINGEN øver i tradisjonell folkedans og stildans i Sal Øst hver mandag. En mindre gruppe dansere har benyttet loft øst noen tirsdager.

SANDEFJORD STORBAND har eget rom på Loft Vest.

SANDEFJORD INTERNASJONALE FOLKEDANSKLUBB øver og holder kurs i Sal Øst hver torsdag. Årsfesten hadde de 25.januar.

SANDEFJORD DAMEKOR øver hver torsdag på Sangerloftet.

SANDEFJORDS SANGFORENING er byens eldste kulturforening. De holder til i Sal Øst hver onsdag.  De hadde årsmøte 7.februar.

SANDEFJORD TREKKSPILLORKESTER har eget lokale på Loft Vest. De arrangerte seminar 1. og 2.februar.

BEL CANTO har sine øvelser hver tirsdag i Sal Øst.

SANDEFJORD SWINGKLUBB har fast kursaktivitet i Sal Vest hver mandag.

MAVEDANSUNDERVISNINGEN ved Eva Loune holder til i Sal Vest tirsdager og torsdager. 

GRETHE VERDE har noen timer sykegymnastikk hver uke på Loft Øst.

SANDEFJORD OG OMEGN SJØMANNSFORENING har eget lokale på Loft Øst på Kurbadet. Foreningen er en sosial samlingsplass for sjøfolk.

KURBADHAGEN – BREILI AS er leietaker i Østfløyen. Om sommeren har de uteservering utenfor Østfløyen og ute ved Thor Dahls gate. Inne arrangeres konserter og andre kulturarrangementer. Sommerens planer om store konserter, ble til mindre intimkonserter fra paviljongen. Et hyggelig konsept som falt i smak hos publikum.

MUSIKKFORUM JONAS har eget øvelseslokale i korridor øst, og har et aktivt samarbeid med BLUE NOTE.

GALLERI BROWN drives av Rita Lysebo Egren, keramikk og Unn Stenersen, maleri. Galleri Brown leier nå også Grafikkrommet der det er flere kunstnere som arbeider og de holdes kurs.

STOW – Sandefjord taste of Whisky holder til på Loft Øst en fredag i måneden.

VESTFOLD OPERAKOR har sine øvelser onsdager i Sal Vest.

TERRABLUE VOICES leide Loft Øst til sine korøvelser i 2020.

HELSE I HVER TONE-KORET har hatt øvelser i Sal Vest noen onsdager høsten 2020.

For språkkursene til SANDEFJORD FRIVILLIGHETSSENTRAL var Kurbadets store sal redningen høsten 2020.

Det samme for en gruppe SENIORDANSERE. De leide også Sal Øst en periode høsten 2020.

Strenge smittevernregler gjorde at omtrent 75 ulike arrangementer ble avlyst i 2020. Det var kun omkring 20 arrangementer som ble gjennomført i 2020.

Sandefjord 2021

Anett Kristiansen                                                      Per Arne Dahl

Sekretær                                                                    Styreleder

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: