Historie

Korte historiske fakta om Sandefjord Bad og Badets parkanlegg:

1833:
Den nyutdannede legen, grunnleggeren av Sandefjord Bad, dr. Heinrich Arnold Thaulow kom til ladestedet Sandefjord som byens første lege. Det bodde da ca. 780 mennesker her.

1837:
Sandefjord Bad åpner starter sin virksomhet som sjøbad og blir snart et populært kurbad med mange ulike behandlingsformer.

1839:
H.A. Thaulow flytter til Modum hvor han blir verkslege på Blaafarveværket, men fortsetter som medeier av Sandefjord Bad.

1845:
Sandefjord får bystatus.

1857:
Badet kjøper Peder Søebergs herskapsgård (opprinnelig fra 1600-tallet) til bruk som Societetsbygning/Sandefjord Badehotell. Dette var i bruk for badegjester frem til de nye Societetsbygningene på Hjertneshøyden ble bygget i 1902.

1857:
H.A. Thaulow grunnlegger Modum Bad.

1862:
Til Badets 25 års jubileum bygger man paviljong over svovelbrønnen i den første Badeparken og en 62 m «Vandreplan» hvor gjestene kunne gå tørrskodd og under tak.

1866:
H. A. Thaulow kjøper Hjertnes Hovedgård med omliggende arealer. Det vil si tomtegrunnen hvor i dag Rådhuset og Park Hotell ligger, deler av Pukkestad, Hjertnespromenaden, tomtene nord opp til Torvgaten, hele stranden fra fergeleiet til Hydro Texaco på Stub og noen mål oppe i lia mot Virik (som lå i Sandar).

1875:
H.A. Thaulow er blitt eneeier av Sandefjord Bad og foretar en omfattende ombygging av badehusene og innfører nye og bedre behandlingsformer.

1880:
Vikingskipet på Gokstad oppdages og graves ut. I årene etter skapes dragestilen med inspirasjon fra funnene.

1881:
Jernbanen kommer til byen.

1898:
Arkitektene Henrik Nissen og Christian Biong får i oppdrag å tegne om badeanstaltens hovedbygning og man velger «dragestilen» (dagens Kurbad).

1899:
Badet åpner stolt sin kuranstalt i ny stil, betydelig påkostet.

1902:
Arkitektene Nissen og Biong har også ansvaret for Sosietetsbygningen på Bellevuehøyden i såkalt «Sorenskriverstil» (der nå Rica Park Hotell ligger). Den delen vi alle i dag kjenner som «Badeparken» ble anlagt i 1902 av slottsgartner Keyser.

1911:
Badet selger den første sosietetsbygningen til kommunen (senere Folkets Hus og «Nedre» kino).

1934:
Sandefjord Bad selger Strømbadet til privatpersoner.

1936:
26. august kjøper Sandefjord kommune Badets eiendommer med bygninger for kr. 300.000. Grunnarealet innenfor byens grenser var 155.557 kvm og 70.000 kvm i Sandar. Skattetakst kr. 350.000.

1937:
Sandefjord Bad feirer 100 års jubileum.

1937:
Motorbåtforeningen Ulabrand overtar Strømbadet. Ulabrand er fremdeles eier og entusiastisk bevarer av dette unike bygget ute i havnebassenget.

1939:
Siste sesong som kurbad.

1940:
Under 2. verdenskrig inntar okkupantene Societetsbygningen og bruker kurbygningen til blant annet stall. Vaktstyrken tar i bruk Hjertnes Hovedgård med vaktpost i tårnbygningen.

1945:
Kommunen finner det ikke aktuelt å ta opp igjen driften av Badet.

1953:
Landskapsarkitekt Ingegerd Stenersen vant en offentlig konkurranse om utforming av Badeparken. Samtidig framla Havnestyret ønske om småbåthavnen «Hesteskoen», som en vakrere overgang mellom parken og fjorden. Det fattes vedtak om å gjennomføre Jernbanealléen frem til havnen (dette deler Badeparken i to). Det vurderes å bygge nytt hotell mellom Kurbadet og dagens Badepark, men man velger i stedet Sosietetsbygningens tomt som ligger på fjellgrunn. I årene som følger rives Sosietetsbygningen og flere av villaene på Hjertnespromenadens nordside.

1959:
Hvalfangstens Hus bygges og Park Hotell åpner.

1975:
21. juni innvies Sandefjord rådhus og Hjertnes kulturhus, som er bygget på Hjertnes Hovedgårds arealer. Arbeidet ble påbegynt i 1972.

1980:
Kurbadets Venner stiftes 19. mars. Det fattes et tverrpolitisk vedtak i bystyret 16. desember for å bevare og restaurere Kurbadet til bruk for kulturforeninger.

1981:
Restaureringsarbeidet igangsettes. Representanter fra Kurbadets Venner blir med i byggekomiteen. Det holdes mer enn 200 lysbildeforedrag om Kurbadtiden i 1981-83. Det utarbeides en bruksplan og oversikt over foreningenes behov. De første dugnadene starter. To dager ukentlig i seks år foregår riving, rydding, maling, elektriker- og snekkerarbeid. Det utarbeides også arkitekttegninger.

1985:
De første foreningene tar Kurbadet i bruk til øvelser.

1987:
1. august feirer Kurbadet 150 års jubileum. 9. september opprettes Stiftelsen Sandefjord Kurbad. Innvielse skjer med Riksantikvar Stephan Tshudi Madsen. Stiftelsen overtar ansvaret for driften og blir eier av den søndre delen av Kurbadet (830m2 grunnflate med to loftetasjer på 400m2 ).

1988:
Kulturmidler gjør det mulig å ferdigdekorere Østre sal, korridor, og nytt storkjøkken.

1995:
Sandefjord feirer 150 år som by. Nå bor det ca. 40.000 mennesker her og «Kurbadtid» blir et begrep på linje med «Vikingtid» og «Hvalfangsttid».

2000:
Badets tre krystall-lysekroner blir igjen samlet, restaurert og montert i Sal Vest («Gytjesal for Herrer»).

2009:
Sambruken med Barnehagen opphører, og Stiftelsen Sandefjord Kurbad overtar Østfløyen og de tidligere personalrommene. Østfløyen innredes til bruk for Visit Sandefjord og Hubro Litteraturhus og Kafé.

2012:
Hubro nedlegger virksomheten og Ky Harsheim overtar med Thaulows Café.

2017:
Visit Sandefjord/Visit Vestfold flytter til Torp flyplass, og Breili AS, som nå eier Thaulows, leier hele østfløyen under navnet Kurbadhagen.

badet6

Badehuset, 1887

 Væring foto, Christiania
(Fra Prospekter fra Sandefjords bad)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: