Årsrapport 2019

Stiftelsen Sandefjord Kurbad er den formelle eieren av Kurbadet. Stiftelsen tar seg av den ordinære driften, utleie og vedlikehold av Kurbadet. Kurbadets mange brukere er representert i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre gjennom 2 representanter fra Kurbadets brukerforeninger og 1 representant fra Kurbadets Venners styre. I tillegg er 2 representanter politisk oppnevnt.

STYRET I STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD HAR I 2019 BESTÅTT AV:

Per Arne Dahl (leder/bruker/Sandefjords Sangforening)

Svein Ingebretsen (nestleder/Kurbad Venner og historieansvarlig)

Solveig Simonsen Øien (bruker/Bel Canto)

Stein Gaare (politisk valgt)

Øyvind Lorentzen (politisk valgt)

 

Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2019.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad har to deltidsansatte. Vaktmester, Olav Rørstad, tar seg av ettersynet av Kurbadet og bistår leietakerne dersom det oppstår problemer av driftsmessig art. Olav fylte 90 år i april. Han tar seg også av det daglige renholdet på Kurbadet, og er alltid dugnadsvillig. Kurbadets kontor er betjent av Anett Kristiansen to dager i uken. Hun administrerer og organiserer utleie, fører regnskaper og tar seg av den daglige driften av Kurbadet i samarbeid med styret i Stiftelsen.

Tron Andreassen (Sjømannsforeningen) er brannvernleder. Kurbadets Venner ved Anne Sandberg (BelCanto), Kirsti Opstad (Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb) og Sissel Sunde (Kurbadvenn) ser etter at kjøkkenet til enhver tid er i orden.

Kurbadets Venners leder, Svein Ingebretsen, treffes ofte på Kurbadet. Han har et lite kontor i kontorfløyen og er alt fra dugnadsansvarlig til historiker og prosjektleder, og er bl.a. den som utformer søknader om midler til Kurbadet. Han har gjennom året mange oppdrag hvor han forteller om Kurbadets historie og også dagens bruk.

Det viktigste formålet til Stiftelsen Sandefjord Kurbad er vern, drift og vedlikehold av Kurbadet. Som eier av et av Nordens største trehuskompleks har Stiftelsen Sandefjord Kurbad en stor oppgave med kontinuerlig vedlikehold.

I 2019 ble Kurbadparken anno 1899 endelig en realitet. Prosjektet er finansiert med midler fra Mattisberget AS, Anders Jahres Humanitære Stiftelsen, DnB Stiftelsen og Bess Jahres Stiftelse. Prosjektet ble ledet av Svein Ingebretsen. Kurbadparken danner nå en flott ramme rundt Kurbadet og kommer godt frem mot den moderne paradegaten.

I tillegg til disse profesjonelle jobbene har Stiftelsen i samarbeid med Kurbadets Venner gjort flere små jobber på dugnad. Takk til Kurbadets Venner for å ha bekostet fri WIFI og spott-lamper i Sal Vest.

Kurbadet har årlig gjennomgang av elektrisk anlegg, sprinklersystem, nødlys og brann- og tyverivarsling. Hver høst har Kurbadets brannvernleder gjennomgang av husets sikkerhetsrutiner med leietakernes brannansvarlige.

KURBADET HUSER FASTE LEIETAKERE, MED UNDERGRUPPER/LEIETAKERE.  FORENINGENE BENYTTER HUSET TIL ØVELSER, SEMINARER, KONSERTER OG UFORMELLE SELSKAP MED MER:

Ut fra leieboka er dette hva foreningene har foretatt seg på Kurbadet.

 SANDARRINGEN øver i tradisjonell folkedans og stildans i Sal Øst hver mandag. Sandarringen arrangerte sitt tradisjonelle nyttårsball 12.januar. Dessuten har gjennom hele året kurs og ekstraøvelser.

SANDEFJORD STORBAND har eget rom på Loft Vest.

 SANDEFJORD INTERNASJONALE FOLKEDANSKLUBB øver og holder kurs i Sal Øst hver torsdag. De leide Kurbadet 9.mars.

 SANDEFJORD DAMEKOR øver hver torsdag på Sangerloftet. Jentesprell 24.mai og 16.november.

SANDEFJORDS SANGFORENING er byens eldste kulturforening. De holder til i Sal Øst hver onsdag.  De hadde årsmøte 1.februar og har gjennom året hatt flere konserter og fester på Kurbadet.

SANDEFJORD TREKKSPILLORKESTER har eget lokale på Loft Vest. De arrangerte seminar 2. og 3.mars og distriktsmesterskap 23.mars på Kurbadet.

BEL CANTO har sine øvelser hver tirsdag i Sal Øst. BelCanto benytter ofte Kurbadet til seminarer og ekstraøvelser. Deltok med salgsbord på Kurbadets julemarked.

 SANDEFJORD SWINGKLUBB har fast kursaktivitet i Sal Vest hver mandag. Årets julesving var 23.november.

MAVEDANSUNDERVISNINGEN ved Eva Loune holder til i Sal Vest tirsdager og torsdager.  Hun har gjennom hele året hatt flere kurs og ekstraøvelser noen helger

GRETHE VERDE har noen timer sykegymnastikk hver uke på Loft Øst.

SANDEFJORD OG OMEGN SJØMANNSFORENING har eget lokale på Loft Øst på Kurbadet. Foreningen er en sosial samlingsplass for sjømenn. Leide Loft Øst til julemiddag 6.desember.

KURBADHAGEN – BREILI AS er leietaker i Østfløyen. Om sommeren har de uteservering utenfor Østfløyen og ute ved Thor Dahls gate. Inne arrangeres konserter og andre kulturarrangementer. De arrangerte i sommer flere store konserter fra den store scenen i Kurbadparken. Disse konsertene med kjente artister var et flott tilskudd til sommerens kulturtilbud i Sandefjord.

 MUSIKKFORUM JONAS har eget øvelseslokale i korridor øst, og har et aktivt samarbeid med BLUE NOTE. Blue Note arrangerer ofte konserter hos Kurbadhagen.

GALLERI BROWN drives av Rita Lysebo Egren, keramikk og Unn Stenersen, maleri. Galleri Brown leier nå også Grafikkrommet der det er flere kunstnere som arbeider og de holdes kurs. Helgen 13. til 15.september arrangerte de stor salgsutstilling med mange ulike kunstnere representert.

Irene Holtan har partier med YOGA onsdag kveld på Loft Øst.

STOW – Sandefjord taste of Whisky har kommet inn som ny forening på Kurbadet. De holder til på Loft Øst en fredag i måneden. Startet leien med arrangement i Sal Vest 30.august.

Ny forening på Kurbadet er også Vestfold Operakor som har sine øvelser hver onsdag i Sal Vest.

Kurbadet har i 2019 huset møtene til gruppen «Carlsenkvartalet». Svein Ingebretsen representerer Kurbadet i denne gruppen.

KURBADET ER MYE I BRUK UTENOM DE FASTE FORENINGENES AKTIVITETER. 

I 2019 har Kurbadet blitt leid ut til omkring 45 arrangementer utenom foreningenes arrangementer. Det kan nevnes brylluper, konfirmasjoner, fødselsdager, konserter, messer, kurs, sjakkturnering, firmafester, julebord og ulike møter.

Sandefjord 10. mars 2020

 

Anett Kristiansen                                                      Per Arne Dahl

Sekretær                                                                    Styreleder

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: