Årsrapport 2018

STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD, ÅRSRAPPORT FOR 2018

Stiftelsen Sandefjord Kurbad er den formelle eieren av Kurbadet. Stiftelsen tar seg av den ordinære driften, utleie og vedlikehold av Kurbadet. Kurbadets mange brukere er representert i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre gjennom 2 representanter fra Kurbadets brukerforeninger og 1 representant fra Kurbadets Venners styre. I tillegg er 2 representanter politisk oppnevnt.

STYRET I STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD HAR I 2018 BESTÅTT AV:
Per Arne Dahl (leder/bruker/Sandefjords Sangforening)
Svein Ingebretsen (nestleder/Kurbad Venner og historieansvarlig)
Solveig Simonsen Øien (bruker/Bel Canto)
Stein Gaare (politisk valgt)
Øyvind Lorsentzen (politisk valgt)

Styret har hatt 8 ordinære styremøter i 2018.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad har to deltidsansatte. Vaktmester, Olav Rørstad, tar seg av ettersynet av Kurbadet og bistår leietakerne dersom det oppstår problemer av driftsmessig art. Han tar seg også av det daglige renholdet på Kurbadet, og er alltid dugnadsvillig. Kurbadets kontor er betjent av Anett Kristiansen to dager i uken. Hun administrerer og organiserer utleie, fører regnskaper og tar seg av den daglige driften av Kurbadet i samarbeid med styret i Stiftelsen.

I 2018 tok Tron Andreassen (Sjømannsforeningen) over jobben som brannvernleder etter Svein Olav Løberg (Sandarringen). Kurbadets Venner ved Anne Sandberg (BelCanto), Kirsti Opstad (Sfj. Int. Folkedansklubb) og Bitten Rønning (Sandefjord Damekoret) ser etter at kjøkkenet til enhver tid er i orden.

Kurbadets Venners leder, Svein Ingebretsen, treffes ofte på Kurbadet. Han har et lite kontor i kontorfløyen og er alt fra dugnadsansvarlig til historiker og prosjektleder, og er bl.a. den som utformer søknader om midler til Kurbadet. Han har gjennom året mange oppdrag hvor han forteller om Kurbadets historie og også dagens bruk.

Det viktigste formålet til Stiftelsen Sandefjord Kurbad er vern, drift og vedlikehold av Kurbadet. Som eier av et av Nordens største trehuskompleks har Stiftelsen Sandefjord Kurbad en stor oppgave med kontinuerlig vedlikehold.

I 2018 ble siste del av skifertaket ferdig. Hele skifertaket har vært demontert, undertaket kontrollert og forbedret, råteskader i undertak reparert, hver enkelt skifer vasket og montert tilbake. Samtidig er alle takrenner, gradrenner og nedløp skiftet ut til ubehandlet sink. Nå fremstår taket som nytt, og vil holde minst i 100 år.
Dessverre ble det i forbindelse med disse arbeidene oppdaget store råteskader i taket på nord-sydfløyen (over kontoret). Dette var så alvorlig at arbeider omgående ble igangsatt – før vinteren satte inn. Det viste seg at skadene var mye større enn forventet og ga Stiftelsen en stor ekstrakostnad. (600.000)

I tillegg til takarbeider har Stiftelsen fått bygget opp rekkverk mot Tollbodgaten og reparert branndøren mellom salene.

Det er i 2018 lagt ned mye arbeid i å forberede og søke om midler til å legge om Kurbadparken til slik den var i 1899 da Kurbadets bygninger fikk sin nåværende utforming. Hele området blir bilfritt; med myke gressflater og singel på stier og småveier. Innkjørsel for av- og pålessing vil skje fra Museumsgaten.

I tillegg til disse profesjonelle jobbene har Stiftelsen i samarbeid med Kurbadets Venner gjort flere små jobber på dugnad.

Kurbadet har årlig gjennomgang av elektrisk anlegg, sprinklersystem, nødlys og brann- og tyverivarsling. Hver høst har Kurbadets brannvernleder gjennomgang av husets sikkerhetsrutiner med leietakernes brannansvarlige.

KURBADET HUSER FASTE LEIETAKERE, MED UNDERGRUPPER/LEIETAKERE. FORENINGENE BENYTTER HUSET TIL ØVELSER, SEMINARER, KONSERTER OG UFORMELLE SELSKAP MED MER:

Ut fra leieboka er dette hva foreningene har foretatt seg på Kurbadet.

SANDARRINGEN øver i tradisjonell folkedans og stildans i Sal Øst hver mandag. Sandarringen arrangerte sitt tradisjonelle nyttårsball 6.januar. Dessuten har de hatt noen kurs/ekstraøvelser på søndager gjennom året.

SANDEFJORD STORBAND har eget rom på Loft Vest.

SANDEFJORD INTERNASJONALE FOLKEDANSKLUBB øver og holder kurs i Sal Øst hver torsdag. De hadde årsfest på Kurbadet 20.januar.

SANDEFJORD DAMEKOR øver hver torsdag på Sangerloftet. Jentesprell 28.september.

SANDEFJORDS SANGFORENING er byens eldste kulturforening. De holder til i Sal Øst hver onsdag. De hadde årsmøte 9.februar og har gjennom året hatt flere konserter og fester på Kurbadet.

SANDEFJORD TREKKSPILLORKESTER har eget lokale på Loft Vest. Leide Loft Øst 27.-28.januar til seminar.

BEL CANTO har sine øvelser hver tirsdag i Sal Øst. BelCanto benytter ofte Kurbadet til seminarer og ekstraøvelser. Deltok med salgsbord på Kurbadets julemarked.

SANDEFJORD SWINGKLUBB har fast kursaktivitet i Sal Vest hver mandag.

MAVEDANSUNDERVISNINGEN ved Eva Loune holder til i Sal Vest tirsdager og torsdager. Hun har gjennom hele året hatt flere kurs og ekstraøvelser noen helger

GRETHE VERDE har noen timer sykegymnastikk hver uke på Loft Øst.

SANDEFJORD OG OMEGN SJØMANNSFORENING har eget lokale på Loft Øst på Kurbadet. Foreningen er en sosial samlingsplass for sjømenn. Benytter Loft Øst til større medlemsmiddager flere fredager i året. Leide salene nede 23.september til Sjøfolks minnedag med gjester fra 16 forskjellige sjømannsforeninger fra sør- og østlandet. Leide Sal Vest til julemiddag 23.november.

KURBADHAGEN – MUSIKKBAR & COCKTAILBAR drevet av Breili AS er leietaker i Østfløyen. Dette er et intimt og koselig sted hvor det hver uke arrangeres konserter og andre kulturarrangementer. De leide utearealet 12.-14.oktober til oktoberfestival og arrangerte i sommer flere store utekonserter i Kurbadparken. Disse konsertene med kjente artister var et flott tilskudd til sommerens kulturtilbud. Mange mennesker koste seg ute i Kurbadparken denne nydelige sommeren, hvor Kurbadhagen også viste VM i fotball på storskjerm.

MUSIKKFORUM JONAS har eget øvelseslokale i korridor øst, og har et aktivt samarbeid med BLUE NOTE. Blue Note arrangerer ofte konserter hos Kurbadhagen.

GALLERI BROWN drives av Rita Lysebo Egren, keramikk og Unn Stenersen, maleri. Galleri Brown leier nå også Grafikkrommet der det er flere kunstnere som arbeider og de holdes kurs. Helgen 14. til 16. september arrangerte de stor salgsutstilling med mange ulike kunstnere representert.

Irene Holtan har partier med YOGA onsdag kveld på Loft Øst.

KURBADET ER MYE I BRUK UTENOM DE FASTE FORENINGENES AKTIVITETER.
I 2018 har Kurbadet blitt leid ut til omkring 55 arrangementer utenom foreningenes arrangementer. Det kan nevnes brylluper, konfirmasjoner, fødselsdager, konserter, teater, messer, kurs, sjakkturnering, firmafester, julebord og ulike møter.

Igjen kan vi se tilbake på et aktivt år på Kurbadet.

Sandefjord 20. mars 2019
Anett Kristiansen Sekretær,  Per Arne Dahl  Styreleder

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: