Årsrapport 2018

KURBADETS VENNER, ÅRSRAPPORT FOR 2018.

Kurbadets Venner er paraplyforeningen for Kurbadets faste foreninger, og fungerer som Stiftelsen Sandefjord Kurbads ”foreldreforening”. Kurbadets Venner står for den direkte kontakten med husets foreninger.

STYRET I KURBADETS VENNER I 2018:
Svein Ingebretsen, leder, han har vært trofast Kurbadvenn siden starten, og er ansvarlig for at dr. Thaulow ”går ijen”. Svein har vært Kurbadets Venners representant i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Grete Berge, Sandefjord Trekkspillorkester, nestleder.

Jan Erik Lohne, Sandefjord Storband. Han har vært Sveins vara i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Tron Andreassen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Kirst Opstad, Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb, har sammen med Anne og Bitten ettersynet på kjøkkenet. Kirsti har også laget Kurbadets nye hjemmeside.

Varamedlemmer har vært:
Bitten Rønning, Sandefjord Damekor, er med i kjøkkengruppa.

Anne Sandberg, Bel Canto, er med i kjøkkengruppa.

Terje Granerød, Sandefjords Sangforening.

Sissel Sunde, Kurbad Venn og tidligere bruker.

Regnskapskontrollør var Ove Holter Jørgensen fra Sandefjords Sangforening.

Årets valgkomité: Terje Granerød, Astrid Finne og Anett Kristiansen.

Kurbadets Venner har hatt følgende møter/arrangementer i 2018:

  • Svein Ingebretsen ledet et orienteringsmøte for brukere av Kurbadet 1.februar. Her ble det orientert om omleggingen av Thor Dahls gate og fremtidig omlegging og bruk av Kurbadparken.
  • Årsmøtet for Kurbadets Venner ble avviklet 21. mars. Det var 16 representanter fra 8 brukerforeninger til stede. Det er ønskelig at flere foreninger stiller på årsmøtet.
  • 25.april arrangerte Kurbadets Venner ”Dr. Thaulows historietime”. Denne gangen handlet det om Dr. Ebbesen og hans betydning for Kurbadet og byen.
  • Den årlige vaskedugnaden var i mai. Alle foreningene gjorde som vanlig en god jobb.
  • I samarbeid med Sandefjord Revmatismeforening arrangerte Kurbadets Venner lørdag 5.mai et revmatismesymposium. Hovedforedraget ble holdt av revmatolog ved Haukeland sykehus, Svein Aksel Røen. Andre foredragsholdere var Svein Lie, Michael Ballke og Per Evtun. Foredragene tok for seg revmatismebehandling før og nå, med utgangspunkt i at revmatikerne var den største pasientgruppen ved Sandefjord Bad.
  • Årets 17. mai arrangement var godt besøkt. Styret takker for flott dugnadsinnsats fra Kurbadets foreninger.
  • Sommeren 2018 tilbød vi gratis guiding på Kurbadet 8 tirsdager fra juni til august. Svein Ingebretsen, Ove Holter Jørgensen og Bitten Rønning var omvisere kledd i tidsriktig antrekk. Om ikke antallet som kommer er så stort, et de som kommer meget interessert.
  • 24.oktober hadde vi Brann- og sikkerhetsgjennomgang med påfølgende brukermøte. Her er det viktig med deltakelse fra alle foreninger/leietakere.
  • Årets Julemarked, 1. og 2. desember, var vellykket. Omkring 30 utstillere tilbød et variert utvalg egenproduserte artikler som smykker, tekstiler, strikkevarer, malerier, treartikler, julegodt, Kurbadartikler og mye mer. Kafeen i Salonen holdt åpent begge dager.
  • I tillegg til nevnte arrangementer bidrar ofte Dr. Thaulow/Svein Ingebretsen med underholdning/foredrag om Kurbadets historie og personer knyttet til Sandefjord Bad, for foreninger og private, både i og utenfor Kurbadet. Av dette kan spesielt nevnes Andebu pensjonistforening som kom til Kurbadet sammen med ordføreren, og at Svein/Dr.Thaulow ledet en byvandring i regi av DNT 24.juni som ledd i DNTs 152 års jubileum.

Kurbadets Venner har hatt 9 ordinære styremøter i 2018.

Kurbadet er stort sett leiet ut hver helg gjennom hele året. En av de viktigste oppgavene for Kurbadets Venner er å holde kjøkkenet i orden. Før og etter hver leietager må kjøkkenet sjekkes. To ganger i året har vi også full nedvasking av kjøkkenet og kjøper inn nytt dekketøy når det trengs. Anne, Bitten og Kirsti har hatt ettersynet i 2018. I 2018 ble det kjøpt inn mye nytt dekketøy til kjøkkenet.

Kurbadets Venner har lagt ned mange dugnadstimer i 2018. Noe innvendig malingsarbeider, utvendig vask av huset og maling av rekkverk ut mot Tollbugata. Dessuten har Grete laget en hylle i korridor vest for Historielagets Kulturminner knyttet til Kurbadet. Disse er gratis. En spesiell dugnad er at vi nå steller gravplatene til Dr. Ebbesen og frue, og gravstenen til fru Thaulow (mor til vår badelege og tollkasserer Thaulow).

Svein Ingebretsen har deltatt i gruppen som har produsert «Det historiske Sandefjord» – en oversikt over de lokalhistoriske foreningene i den nye storkommunen.

Kurbadets Venner er også engasjert sammen med andre historiske foreninger både når det gjelder den nye kommuneplanen og Carlsenkvartalet.

Det er kjøpt inn «nye» møbler til Thaulowsalonen. Tidsriktige stoler, sofa og bord, kjøpt hos kirkens Bymisjon på Sem.

Kurbadets Venner er nå eier av grafikkpressa, som nå er i flittig bruk av Galleri Brown, som leier Grafikkrommet.

Kurbadets Venner takker alle som har stilt opp til dugnad, kakebaking, kafévakter etc. Uten deres hjelp hadde ikke Kurbadet vært det levende huset det nå er.

Sandefjord, 27.mars 2019
Styret

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: