Årsrapport 2017

STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD, ÅRSRAPPORT FOR 2017

Stiftelsen Sandefjord Kurbad er den formelle eieren av Kurbadet. Stiftelsen tar seg av den ordinære driften, utleie og vedlikehold av Kurbadet. Kurbadets mange brukere er representert i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre gjennom 2 representanter fra Kurbadets brukerforeninger og 1 representant fra Kurbadets Venners styre. I tillegg er 2 representanter politisk oppnevnt.

 

STYRET I STIFTELSEN SANDEFJORD KURBAD HAR I 2017 BESTÅTT AV:

Per Arne Dahl (leder/bruker/Sandefjords Sangforening)

Svein Ingebretsen (nestleder/Kurbad Venner og historieansvarlig)

Solveig Simonsen Øien (bruker/Bel Canto)

Stein Gaare (politisk valgt)

Øyvind Lorsentzen (politisk valgt)

Styret har hatt 9 ordinære styremøter i 2017.

Stiftelsen Sandefjord Kurbad har to deltidsansatte. Vaktmester, Olav Rørstad, tar seg av ettersynet av Kurbadet og bistår leietakerne dersom det oppstår problemer av driftsmessig art. Han tar seg også av det daglige renholdet på Kurbadet, og er alltid dugnadsvillig. Kurbadets kontor er betjent av Anett Kristiansen to dager i uken. Hun administrerer og organiserer utleie, fører regnskaper og tar seg av den daglige driften av Kurbadet i samarbeid med styret i Stiftelsen.

Foruten de deltidsansatte har i 2017 Svein Olav Løberg (Sandarringen) vært brannvernleder. Han er også styrets bygningsfagmann og bistår styret ved større vedlikeholdsarbeider. Kurbadets Venner ved Anne Sandberg (BelCanto), Kirsti Opstad (Sfj. Int. Folkedansklubb) og Bitten Rønning (Sandefjord Damekoret) ser etter at kjøkkenet til enhver tid er i orden.

Kurbadets Venners leder, Svein Ingebretsen, treffes ofte på Kurbadet. Han har et lite kontor i kontorfløyen og er alt fra dugnadsansvarlig til historiker og prosjektleder, og er bl.a. den som utformer søknader om midler til Kurbadet. Han har gjennom året mange oppdrag hvor han forteller om Kurbadets historie og også dagens bruk. Svein har også vært Kurbadets representant i Prosjekt Thor Dahls gate. Denne prosjektgruppen har jobbet med omgjøringen av Thor Dahls gate til en promenadegate. Endelig skal bilene bort fra gata, og det blir en hyggelig gågate med flere små aktiviteter/oaser. Dette er et spennende prosjekt som vi høsten 2018 vil se resultatene av.

Det viktigste formålet til Stiftelsen Sandefjord Kurbad er vern, drift og vedlikehold av Kurbadet. Som eier av et av Nordens største trehuskompleks har Stiftelsen Sandefjord Kurbad en stor oppgave med kontinuerlig vedlikehold.

I 2017 har det blitt satt inn nye ytterdører med panikkbeslag mot syd, montert opp nye lamper på loft øst, skiftet ut belysning og utbedret el-anlegget hos Galleri Brown samt små utbedringer ellers på huset.

I tillegg til disse profesjonelle jobbene har Stiftelsen i samarbeid med Kurbadets Venner gjort flere små jobber på dugnad. Etter 30 år har vi endelig fått et skap rundt vasken ved toalettene i 1.etg. og nytt «gress» er på plass i inngangspartiet. Viser ellers til Kurbadets Venners årsrapport og takker for velvillig innsats fra Kurbadets Venners styre og foreningsmedlemmer.

Kurbadet har årlig gjennomgang av elektrisk anlegg, sprinklersystem, nødlys og brann- og tyverivarsling. Hver høst har Kurbadets brannvernleder gjennomgang av husets sikkerhetsrutiner med leietakernes brannansvarlige.

KURBADeT HUSER FASTE LEIETAKERE, MED UNDERGRUPPER/LEIETAKERE.  FORENINGENE BENYTTER HUSET TIL ØVELSER, SEMINARER, KONSERTER OG UFORMELLE SELSKAP MED MER:

Ut fra leieboka er dette hva foreningene har foretatt seg på Kurbadet.

 SANDARRINGEN øver i tradisjonell folkedans og stildans i Sal Øst hver mandag. Sandarringen arrangerte sitt tradisjonelle nyttårsball 7.januar. Dessuten har de hatt noen kurs/ekstraøvelser på søndager gjennom året.

SANDEFJORD STORBAND har eget rom på Loft Vest. Konsert på Kurbadet 31.mars.

 SANDEFJORD INTERNASJONALE FOLKEDANSKLUBB øver og holder kurs i Sal Øst hver torsdag. De hadde årsfest på Kurbadet 21.januar.

 SANDEFJORD DAMEKOR øver hver torsdag på Sangerloftet. Arrangerte årsfest 6.januar og Jentesprell 22.september.

SANDEFJORDS SANGFORENING er byens eldste kulturforening. De holder til i Sal Øst hver onsdag.  De hadde årsmøte 3.februar og har gjennom året hatt flere konserter og fester på Kurbadet.

SANDEFJORD TREKKSPILLORKESTER har eget lokale på Loft Vest. De arrangerte distriktsmesterskapet på trekkspill på Kurbadet 1.april.

BEL CANTO har sine øvelser hver tirsdag i Sal Øst. BelCanto benytter ofte Kurbadet til seminarer og ekstraøvelser. Deltok med salgsbord på Kurbadets julemarked.

 SANDEFJORD SWINGKLUBB har fast kursaktivitet i Sal Vest hver mandag. De arrangerte Juleswing lørdag 25. november. 

MAVEDANSUNDERVISNINGEN ved Eva Loune holder til i Sal Vest tirsdager og torsdager.  Hun har gjennom hele året hatt flere kurs og ekstraøvelser noen helger

GRETHE VERDE har noen timer sykegymnastikk hver uke på Loft Øst.

SANDEFJORD OG OMEGN SJØMANNSFORENING har eget lokale på Loft Øst på Kurbadet. Foreningen er en sosial samlingsplass for sjømenn. Benytter Loft Øst til større medlemsmiddager flere fredager i året.

KURBADHAGEN – MUSIKKBAR & COCKTAILBAR drevet av Breili AS er leietaker i Østfløyen. Dette er et intimt og koselig sted hvor det ukentlig arrangeres konserter og andre kulturarrangementer. I 2017 tok de over Visit Sandefjords tidligere lokaler og har også innredet denne delen. Breili er medarrangør i Julehagen AS.

Breili AS (Kurbadhagen) arrangerte i sommer flere store utekonserter i Kurbadparken. Disse konsertene med kjente artister var et flott tilskudd til sommerens kulturtilbud. Mange mennesker koste seg ute i Kurbadparken. 2017 var første året med slike store kulturarrangement og nytt for både Breili og Stiftelsen. Erfaringene på godt og vondt har vi derfor tatt med oss, og det vil bli gjort endringer for sommeren 2018. Scenen vil få en annen plassering og innsynet til Kurbadbygningene vil bli mye bedre.

JULEHAGEN AS var en ny aktør i Kurbadparken i 2017. Det ble satt opp et stort telt nord i parken hvor det i november og desember var flere juleshow og konserter. Showene med muligheter for matservering var populære og et fint nytt tilbud i byen. Plassering av telt i Kurbadparken førte til en del turbulens, og Stiftelsen har tatt grep for at dette utleieforholdet skal kunne gjennomføres på en akseptabel måte.

 GALLERI BROWN drives av Rita Lysebo Egren, keramikk og Unn Stenersen, maleri.

På Kurbadets GRAFIKKROM har det vært en stille periode. I 2017 sluttet også TORSDAGSKLUBBEN og benytte dette lokalet. Fra 2018 vil Galleri Brown bli nye leietakere av dette rommet.

Irene Holtan har partier med YOGA mandag og tirsdag kveld på Loft Øst.

TELEPENSJONISTENE leide fast Salonen 2 tirsdags formiddager i måneden.

KURBADET ER MYE I BRUK UTENOM DE FASTE FORENINGENES AKTIVITETER. 

I 2017 har Kurbadet blitt leid ut til omkring 60 arrangementer utenom foreningenes arrangementer. Det kan nevnes brylluper, konfirmasjoner, fødselsdager, konserter, teater, messer, kurs, lirekassefestival, sjakkturnering, firmafester, julebord og ulike møter.

Igjen kan vi se tilbake på et aktivt år på Kurbadet.

Sandefjord 21. mars 2018

Anett Kristiansen                                                      Per Arne Dahl

Sekretær                                                                    Styreleder

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: