Årsrapport 2017

 

KURBADETS VENNER,  ÅRSRAPPORT FOR  2017

Kurbadets Venner er paraplyforeningen for Kurbadets faste foreninger, og fungerer som Stiftelsen Sandefjord Kurbads ”foreldreforening”. Kurbadets Venner står for den direkte kontakten med husets foreninger ved to brukermøter i året og drar i gang de felles arrangementene.

STYRET I KURBADETS VENNER I 2017:

Svein Ingebretsen, leder, han har vært trofast Kurbadvenn siden starten, og er ansvarlig for at dr. Thaulow ”går igjen”. Svein har vært Kurbadets Venners representant i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Grete Berge, Sandefjord Trekkspillorkester, nestleder.

Jan Erik Lohne, Sandefjord Storband. Han har vært Sveins vara i Stiftelsen Sandefjord Kurbads styre.

Tron Andreassen, Sandefjord og Omegn Sjømannsforening.

Kirst Opstad, Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb, har sammen med Anne og Bitten ettersynet på kjøkkenet. Kirsti har også laget Kurbadets nye hjemmeside.

Varamedlemmer har vært:

Bitten Rønning, Sandefjord Damekor, er med i kjøkkengruppa.

Anne Sandberg, Bel Canto, er med i kjøkkengruppa.

Terje Granerød, Sandefjords Sangforening.

 

Regnskapskontrollør var Ove Holter Jørgensen fra Sandefjords Sangforening.

Årets valgkomité: Terje Granerød, Astrid Finne og Anett Kristiansen.

 

Kurbadets Venner har hatt følgende møter/arrangementer i 2017:

Årsmøtet for Kurbadets Venner ble avviklet 29. mars. Det var 10 representanter fra 6 brukerforeninger til stede. Det er ønskelig at flere foreninger stiller på årsmøtet.

Den årlige vaskedugnaden var i mai. Alle foreningene gjorde som vanlig en god jobb.  Det har blitt kjøpt inn et rullestillas til bruk ved takvask, lyspæreskift osv.

Årets 17. mai arrangement var godt besøkt. Styret takker for flott dugnadsinnsats fra Kurbadets foreninger.

27.mai var det bymarkering i badeparken – dr. Thaulow stilte med stand.

Sommeren 2017 tilbød vi gratis guiding på Kurbadet 9 onsdager fra juni til august. Svein Ingebretsen, Ove Holter Jørgensen, Gunlaug Riis Aakerholt og Bitten Rønning var omvisere kledd i tidsriktig antrekk. Interessen er ikke stor i antall, men de som kommer er meget interessert.

Kurbadets Venners sommeravslutning var i slutten av sommeren, 14.august. Kurbadets Venner med inviterte gjester hygget seg inne på loft øst.

I 26.oktober hadde vi Brann og sikkerhets gjennomgang med påfølgende brukermøte. Her er det viktig med deltakelse fra alle foreninger/leietakere.

I 2017 var det 180 år siden dr. Thaulow grunnla Sandefjord Svovl- og Søbad og 30 år siden Kurbadet var ferdig restaurert. Dette ble feiret med jubileumsfest 3.november. 65 gamle og nye Kurbadvenner var tilstede. Det ble servert mat etter en historisk meny med tilhørende drikke. En veldig hyggelig kveld med taler, musikk ved Jan Engebretsen og Sandar Spellemannslag, allsang og bildemimring.

Årets Julemarked, 2. og 3. desember, var en stor suksess. Omkring 30 utstillere tilbød et variert utvalg egenproduserte artikler som smykker, tekstiler, strikkevarer, malerier, treartikler, julegodt, Kurbadartikler og mye mer. Kafeen i Salonen holdt åpent begge dager.

I tillegg til nevnte arrangementer bidrar ofte Dr. Thaulow med underholdning/foredrag for foreninger og private både i og utenfor Kurbadet. Dr. Thaulow er lite interessert i penger, men tar gjerne imot bidrag til Kurbadets Venner.

Også i år har det vært Dr. Thaulows historietime i regi av Svein Ingebretsen med forskjellige foredragsholdere inne på Thaulows og Gran Bar. I 2017 har det vært 2 ganger med varierende besøk. Arnfinn Nedland har underholdt med tidsriktig musikk på piano.

Foredragsholdere og temaer har vært følgende:

  1. februar: Øystein Naper – Dr. Thaulow og Modum Bad
  2. mars: Svein Ingebretsen – Kurbadets bevaring og bruk.

Kurbadets Venner har hatt 9 ordinære styremøter i 2017.

Kurbadet er stort sett leiet ut hver helg gjennom hele året. En av de viktigste oppgavene for Kurbadets Venner er å holde kjøkkenet i orden. Før og etter hver leietager må kjøkkenet sjekkes. To ganger i året har vi også full nedvasking av kjøkkenet og kjøper inn nytt dekketøy når det trengs. Anne, Bitten og Kirsti har hatt ettersynet i 2017.

Kurbadets Venner har lagt ned mange dugnadstimer i 2017. Nevnes kan enkel innvendig maling og beising.

Etter 30 år med bare håndvask i toalettgangen ble endelig skapet under ferdig til jubileumsfesten 3. november. Nye «gressmatter» er lagt ved inngangspartiet.

Kurbadet har fått nye hjemmesider.

Svein Ingebretsen har deltatt i gruppen som har produsert «Det historiske Sandefjord» – en presentasjon på 24 sider ferdig i mars 2018

Vi har fått lov å bruke bilder fra Kurbadet som Sandefjord Lokalhistoriske Senter har fått fra Sandefjords Blad.

Vi har fått et nasjonalromantisk broderi av Jon Berggreen lik det som henger i sal øst. Begge har fått glass og ramme.

 Arnfinn Nedland har stemt pianoet i Salonen – et piano fra 1899 som vi har fått av familien Knap.

Kurbadets Venner sørger for at vi ikke mangler noe på kjøkkenet og kjøper jevnlig inn dekketøy.

I 2017 har Kurbadets Venner kjøpt inn 10 nye bord som blir lagret på loft øst. Nå har vi til sammen 50 like bord. I tillegg er det blitt kjøpt inn 12 runde hvite bord.

Kurbadets Venner takker alle som har stilt opp til dugnad, kakebaking, kafévakter etc. Uten deres hjelp hadde ikke Kurbadet vært det levende huset det nå er.

Sandefjord, 21.mars 2018

Styret

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: